Kanjon Zrmanje

Kratki opis

Zrmanja je jedna od najdivljijih rijeka. Teče u surovom kršu, kroz nekoliko kanjona i krških polja, a ulijeva se u more preko dugog estuarija. Putem stvara sedru i slapove, idealne za rafting i Kajakarenje.

Velebit je naša najveća i po mnogočemu najznačajnija planina. Obrađujući Velebit, uglavnom od sjevera prema jugu, malo koja literatura propusti spomenuti Zrmanju, barem u smislu jugoistočne granice Velebita, a nerijetko autori svoj tekst zaslade na kraju upravo opisom njezine ljepote. Nedugo nakon što s magistralne ceste od Gospića preko Gračaca prema Kninu nestane impresivan pogled na ličke obronke velebitskog masiva, čarobna morfologija krša priprema nove zanimljivosti.

Istočno od magistrale otvara se pogled na neobičnu provaliju amfiteatralnog oblika koja će privući pozornost mnogog prolaznika svojom neuobičajenom formom i prostranošću. Ipak, malo tko će znati da upravo u dnu ovog neobičnog kamenog lijevka, na 325 metara nad morem, leži izvor Zrmanje – jedne od naših najljepših rijeka jadranskog sliva. U proljeće obogaćena otopljenim snijegom s velebitskih padina, voda bogato izbija iz vrela kipteći među krupnim, mahovinom obraslim kamenjem.

U svom izvorišnom dijelu Zrmanja krivuda uskim koritom kroz duguljasta krška polja u smjeru pružanja glavnih geoloških struktura, od sjeverozapada prema jugoistoku. Ovim poljima Zrmanja donosi plodnost pa je prate raštrkani, danas mahom zapušteni zaseoci, obuhvaćeni zajedničkim nazivom – Zrmanja. 

Što posjetiti?

  1. Veliki Buk – slap visok 11 m (Kajak ili Rafting)
  2. Ogarov Buk – slap visok 2 m (tajnim stazama)
  3. Od Obrovca do ušća – vožnja brodom
  4. Janković Buk – hiking staza ili vožnja brodom
  5. Berberov Buk – 8m visok slap – vožnja kombijem

MEĐUNARODNA ZAŠTITA:

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) pokrenula je Program ‘Čovjek i biosfera’ (Man and the Biosphere Programme) još 1970. godine, kao međuvladin znanstveni program koji ističe važnost uspostave ravnoteže između očuvanja bioraznolikosti s jedne strane i razvojnih potreba lokalne zajednice s druge strane. U sklopu ovog Programa, 1974. godine je počela uspostava svjetske mreže područja koja predstavljaju glavne ekološke sustave na Zemlji, unutar kojih se štiti genetska raznolikost kao preduvjet biološke raznolikosti, te gdje se provode istraživanja ekoloških sustava, praćenje njihova stanja i edukacija.

Opširnije…

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.

Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 27.500 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000  temelji se na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive (preuzeto s http://www.haop.hr).

Opširnije…

Kulturna i prirodna baština svrstava se u neprocjenjiva  i nezamjenjiva dobra, ne samo svake pojedine zemlje već i cjelokupnog čovječanstva. Gubitak bilo kojeg od tih dobara neprocjenjive vrijednosti zbog propadanja ili nestajanja, znači osiromašenje baštine svih naroda svijeta. Dijelovi te baštine, zbog svojih iznimnih osobina, mogu se smatrati dobrima “iznimne univerzalne vrijednosti” i kao takovi zavređuju posebnu zaštitu od opasnosti koje im sve više prijete.

Proglašenjem i upisom na Popis svjetske baštine 2017. godine, bukove šume na području Nacionalnog parka Paklenica i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit pripadaju svjetski značajnim lokalitetima.

Opširnije…